Adress: Prinsgatan 2, 374 33 Karlshamn | Telefon: 0454-306495

Kvalitet & Miljö

Kvalité

I varje projekt utses ansvarig handläggare till kvalitetsansvarig som ser till att vår kvalitetspolicy efterföljs och att beställarens egna kvalitetskrav tillgodoses.

Fel och brister skall genast ta upp med beställare, antingen direkt av konsult eller gemensamt med kvalitetsansvarig för projektet.

Miljö

I varje projekt utses ansvarig handläggare till miljöansvarig som ser till att vår miljöpolicy efterföljs och att beställarens egna miljökrav tillgodoses.

Varje handläggare skall fortlöpande aktivt söka uppgifter om beställarens miljömål och ta hänsyn till dessa i varje uppdrag.

Vi skall dessutom påverka våra kunder, leverantörer och underkonsulter till ett ansvarsfullt miljöarbete och beakta miljöfrågor vid upphandling av varor och tjänster.

ETG arbetar enligt kvalitetssystem ISO9001 och miljöledningssystem ISO14001

Kontakta oss

ETG El&Tele Gruppen AB

Prinsgatan 2

374 33 Karlshamn

Telefon: 0454-306495